FERİDUN OBUL 

 

Feridun Obul, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etno-Müzikoloji Bölümü'nde müzik aletleri atölyesini kuruluşunda görev aldı. Çeng, kubuz, şangubuz, dombra gibi 500'ün üzerinde Orta Asya kültürüne ve dünya müzik mirasına ait müzik aletlerini araştırdı. Koçkarca, kılkopuz, rübab, balaban, özbek nayı, santur, koray, sıbızgı, miskal, musikar, çarta, cetigen, nakkale ve nagara (…) gibi çalgıları imal etti ve dünyaya tanıttı.  Enstrümanlarından biri Avusturya Cumhurbaşkanlığı Sarayında sergilenen Feridun Obul, Türk müzik aletlerini yapmaya ve araştırmaya devam etmekte ve Türk Müziği Kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktadır. Çok sayıda konferans, festival ve sergiye katılmış olup,38 yıldır yaptığı enstrümanlar, müzisyenler tarafından dünyanın dört bir yanında icra edilmeye devam edilmektedir.

 Katıldığı etkinliklerden bazıları:

 Edirne Darüşşifası Festivali (1988),

 Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali (1990),

30. Uluslararası Psikiyatri Konferansı (1994),Çorum Hitit Festivali (1995),

İstek Vakfı sergileri (2001 ve 2002) ,TÜMATA Sergisi (2003),KASEV Festivali (2003),

Üsküdar Festivali (2004),Çoskun Kolleji Sergisi (2004),Eyüpoğlu Kolleji Sergisi (2005),Okyanus Sergisi (2005),T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen sergi (2005),İstanbul Teknik Üniversitesi (2006), UNESCO Mevlana Yılı Sergisi ve Festivali (2007)...

GÖKÇE GÜNEYGÜL (ÇIRAK)

İstanbul’da doğdu. İlkokul-ortaokul –lise öğrenimini İstanbul’da gördü. Ortaokul döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tarih derslerine misafir öğrenci olarak katıldı. 1991-1992 yılından itibaren Doç. Dr. Oruç Güvenç yönetimindeki TÜMATA (Türk musıkisini araştırma ve tanıtma grubu) bünyesinde çeşitli konser, turne ve organizasyonlarda korist ve dansçı olarak görev aldı. 1992-1993 döneminde Sultanahmet’teki Türk Müzik Evi’nin iki şubesinde aile atölyesinde çalışmaya başladı. Çalgı Yapım ustası manevî babası Feridun Obul’dur.  Sultanahmet Soğukçeşme sokağının girişinde yer alan eski cumbalı ahşap evde (Bestekâr Arif Sami Toker’in dershanesi ve evi?)  faaliyet gösteren Türk Müzik Evi atölyesinde çalışmalarına devam etti. 1997 yılında bölüm ikincisi olarak girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü Yaylı Çalgı Yapım Ana Bilim dalında lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Topkapı Sarayı Harem dairesinin gönüllü İngilizce-Türkçe rehberliğini yaptı. Eğitim süresi zarfında merhum Rasim Gezmiş'ten özel şan dersleri, özel armoni, piyano derslerine, Gökçen Koray yönetimindeki TRT İstanbul Gençlik Korosu'nda koristliğe devam etti. Turhan Tezelli Müzik Merkezi'nde T.M. repertuar ve İstasyon Müzik Merkezi'nde şan dersi aldı. 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun oldu. Farklı sektörlerdeki çeşitli kuruluşlarda çeşitli birimlerde çalıştı. Özel kurum ve kurslarda öğretmenlik yapmaya devam etti. Türk Müzik Evi Çalgı Kolleksiyonu ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda sergi, fuar, seminer, workshop faaliyetleri düzenledi . Çalgı tarihi ve çalgı bilimi üzerinde bireysel araştırmalarını sürdürmekte, Halen Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir lise bünyesinde müzik öğretmenliği ve Afyon Müzik Müzesi danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Evliyâ Çelebi’nin Kayıp Sazları adlı kitabın yazarıdır.