AZERİ KEMENÇESİ
gallery/taslak 4
gallery/taslak 11

 

 

    -     TÜRK MÜZİK EVİ HAKKINDA :

  

    Türk müzik kültürü; Anadolu’nun tarih boyunca Hititler, Urartular, Frigler gibi medeniyetlerin beşiği olması, Asya, Altay, Hun, Uygur Türklerinin kültür etkileşimi sonucu Avrasya’da yaklaşık 11 milyon kilometrelik bir alana yayılmış olmasının  toplumların kültür alışverişi açısından önem arz ettiği bir gerçektir. Türk dil kökeninden gelen, Türkçe konuşan, yaklaşık 250 milyon kişiyi içeren insan topluluğa ek olarak çeşitli dillerde konuşan etnik grupların oluşturduğu Türk müzik kültürü bir yapı haline gelmiştir. Türkçe konuşan nüfus ve etnik topluluklardan oluşan söz konusu yapısı itibarı ile Dünya müzik kültürü içinde söz sahibi müzik kültürlerden biridir. 

   Türk Müzik Evi Atölyesi 1993 yılından beri Sultanahmet'te Türk müzik kültüründe bulunan Orta Asya'dan Osmanlı Devletindeki saray çalgılarına kadar geniş bir yelpazede bulunan çalgıları el yapımı olarak gün ışığına çıkartmaktadır. Türk Müzik Evi Kolleksiyonunda bulunan çalgılarla çeşitli sergiler düzenlemekle birlikte, yurt içi ve dışındaki müzik müzesi kolleksiyonlarına çalgı göndermektedir. Minyatürlerde, fresklerde kalmış kadim çalgıların yanısıra Anadolu Uygarlıkları Çalgıları kolleksiyonu hazırlamakta olan aile atölyemiz, ziyaretçilerine misafirlerine her zaman kapısını açık tutmaktadır. 

Saygılarımızla...

ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARIMIZ : 

Avrupa Birliği Hattuşa Hitit Çalgıları projesi 

Emitt Turizm Fuarı 

Üsküdar Belediyesi Ramazan Etkinlikleri

İstek Vakfı okulları sergileri 

Antalya Türk Müziği Günleri

Türk Sazları Sergisi 

Kültür Bakanlığı Altıneller Festivali

Taksim Meydanı Standı

Odakule Stand 

Sultanahmet Stand

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Istanbul Kültür Projesi 

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kuruluş Yıldönümü Türk Sazları Sergisi

Meb Kültür  Türk Sazları Sergisi

Anadolu Ateşi gösterisi Şaman Davulları yapımı

Gökhan Kırdar Tüür albümü yaşasın okulumuz sergisi ---Parkorman

Pamukkale Üniversitesi Türk Sazları Sergisi

Neşet Ertaş Müzesi Kolleksiyonu ---Kırşehir

İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi --- Afyon 

http://muzikkoleksiyonu.com/

Eskişehir Müzik Müzesi---Eskişehir

Gül Baba Türbesi iç düzenleme -- Budapeşte 

Musical İnstrument Museum---Arizona Phoenix

Deliler Filmi Çalgıları

Muhteşem Yüzyıl Dizisi Çalgı kiralama

Deli Dumrul Tiyatro Oyunu çalgıları Türk Telekom 

 

 

 

 

 

 

                             

FERİDUN OBUL 

Feridun Obul, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etno-Müzikoloji Bölümü'nde müzik aletleri atölyesini kuruluşunda görev aldı. Çeng, kubuz, şangubuz, dombra gibi 500'ün üzerinde Orta Asya kültürüne ve dünya müzik mirasına ait müzik aletlerini araştırdı. Koçkarca, kılkopuz, rübab, balaban, özbek nayı, santur, koray, sıbızgı, miskal, musikar, çarta, cetigen, nakkale ve nagara (…) gibi çalgıları imal etti ve dünyaya tanıttı.  Enstrümanlarından biri Avusturya Cumhurbaşkanlığı Sarayında sergilenen Feridun Obul, Türk müzik aletlerini yapmaya ve araştırmaya devam etmekte ve Türk Müziği Kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktadır. Çok sayıda konferans, festival ve sergiye katılmıştır. Katıldığı etkinliklerden bazıları:

 Edirne Darüşşifası Festivali (1988),

 Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali (1990),

30. Uluslararası Psikiyatri Konferansı (1994),Çorum Hitit Festivali (1995),

İstek Vakfı sergileri (2001 ve 2002) ,TÜMATA Sergisi (2003),KASEV Festivali (2003),

Üsküdar Festivali (2004),Çoskun Kolleji Sergisi (2004),Eyüpoğlu Kolleji Sergisi (2005),Okyanus Sergisi (2005),T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen sergi (2005),İstanbul Teknik Üniversitesi (2006), UNESCO Mevlana Yılı Sergisi ve Festivali (2007) sergisidir. 1999 yılında TÜMATA'dan teşekkür mektubu almıştır. Çalışmalarına halen Sultanahmet’teki atölyesinde devam etmektedir.

 

 

 

 

gallery/56
gallery/21

.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); //

GÖKÇE GÜNEYGÜL

İstanbul’da doğdu. İlkokul-ortaokul –lise öğrenimini İstanbul’da gördü. Ortaokul döneminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tarih derslerine misafir öğrenci olarak katıldı. 1991-1992 yılından itibaren Doç. Dr. Oruç Güvenç yönetimindeki TÜMATA (Türk musıkisini araştırma ve tanıtma grubu) bünyesinde çeşitli konser, turne ve organizasyonlarda korist ve dansçı olarak görev aldı. 1992-1993 döneminde Sultanahmet’teki Türk Müzik Evi’nin iki şubesinde aile atölyesinde çalışmaya başladı. Çalgı Yapım ustası manevî babası Feridun Obul’dur.  Sultanahmet Soğukçeşme sokağının girişinde yer alan eski cumbalı ahşap evde (Bestekâr Arif Sami Toker’in dershanesi ve evi?)  faaliyet gösteren Türk Müzik Evi atölyesinde çalışmalarına devam etti. 1997 yılında bölüm ikincisi olarak girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü Yaylı Çalgı Yapım Ana Bilim dalında lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Topkapı Sarayı Harem dairesinin gönüllü İngilizce-Türkçe rehberliğini yaptı. Eğitim süresi zarfında merhum Rasim Gezmiş'ten özel şan dersleri, özel armoni, piyano derslerine, Gökçen Koray yönetimindeki TRT İstanbul Gençlik Korosu'nda koristliğe devam etti. Turhan Tezelli Müzik Merkezi'nde T.M. repertuar ve İstasyon Müzik Merkezi'nde şan dersi aldı. 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun oldu. Farklı sektörlerdeki çeşitli kuruluşlarda çeşitli birimlerde çalıştı. Özel kurum ve kurslarda öğretmenlik yapmaya devam etti. Türk Müzik Evi Çalgı Kolleksiyonu ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda sergi, fuar, seminer, workshop faaliyetleri düzenledi . Çalgı tarihi ve çalgı bilimi üzerinde bireysel araştırmalarını sürdürmekte, Müzikoloji doktorası için dil eğitimi almaktadır. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir ortaokul bünyesinde müzik öğretmenliği ve Afyon Müzik Müzesi danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

KOÇKARCA

TANBUR

ÇÖĞÜR

AZERİ RÜBAB

RÜBAB

KOMUZ

AZERİ SAZ

DUTAR

KOMUZ

TOPŞUUR

KÜY DOMBRA

SETAR

ZURNA

MEY

ÇİFTE KAVAL

USKIRIK

GUBUZ

KAŞIK


 

ERGANUN

BAĞLAMA

TERENTAY-İ RUMÎ

DOMBRA

TANBURA

ŞİRAZ TARI

TAR

BUZUKİ

MANDOLİN

UD

BAROK LAVTA

LAVTA

KILKOPUZ

NEFİR

NEVBE

DEF

TÜRKMEN BENDİRİ

DAVUL

MOĞOL KOPUZU

KAFKAS KEMENÇE

REVAB

TÜRKMEN KEMENÇESİ

CEVİZKEMANE

GIÇEK

KABAK KEMANE

KEMANE

AZERİ KEMENÇE

REBAB

KEMAN-I KIPTÎ

MURİNHUUR

KLASİK KEMENÇE

SİNEKEMAN

 

BOĞUMLU KEMANE

MURİNHUR

ÇEVGAN

AKORDİON

TIRNAK KEMANE

IKLIĞ

ÇENG

SANTUR

YATUGAN

HİTİT ARP

İKRİ

KAFKAS ÇENG

LİR

PAZIRIK ÇENG

SELÇUKLU ÇENG

SÜMER ARP

BENDİR

ŞAMAN DAVULU

KÖŞE DAVULU

DARBUKA

ÇAĞANA

DİLRUBA

VELUD

KUŞTAR

UYGUR KOPUZU

OLYON

RUMİ KOPUZ

ŞEŞBER

KOPUZ

KANUN M.

AHENK

OKLUĞ

ASETAYAK

YAYLI TANBUR

SAPAYİ

SANTUR

GUSLE

EKSİR

KOBZA

ZİTHER

RABAB

KORA

ASASAZ

gallery/sinekeman miny
gallery/tasl 18
gallery/melchior lorck 1576 çeng (2)
gallery/çeng 1
gallery/indir (4)
gallery/taslak 21
gallery/tasl 22
gallery/tasl 16
gallery/tasl 19
gallery/tasl20
gallery/taslak 4
gallery/index
gallery/kopuz1
gallery/tasl20

           

 

ÇÖĞÜR : Günümüzde neredeyse unutulmuş enstrümanlar arasındadır.Safeviler döneminin hükümdarı Şah İsmail’in yaşadığı dönemde icra edilmiştİR.

KOMUZ: Kırgızistan Türkleri’nin ulusal çalgısıdır.Kayısı ve ardıç ağaçlarından yapılmaktadır.Üç telli bir enstrümandır.

KÜY DOMBRA : Tataristan,Özbekistan,Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerinde bulunan telli bir çalgıdır.

SETAR: Farsça “se” üç “tar” ise tel anlamına gelmektedir.27 hareketli perdesi mevcuttur.

CURA: Türk halk çalgılarından biri olarak, bağlama çalgı ailesinin en küçüğüdür.Curalar genellikle altı,beş,dört ya da üç telli olmaktadır.

ŞİRAZ TARI : İran, Azerbaycan,Gürcistan ve kısmen de Türkiye’de çalınan telli bir çalgıdır.İran tarı beş tellidir.

UD: ANADOLU Udu Farabi’nin icat ettiği söylenmektedir. Dört telli olan çalgıya beşinci teli eklemiştir.Ud hakkında İbn-i Sina Kitabü’şşifa eserinden meşhur aletlerden biri olarak anmaktadır.

 

KILKOPUZ : İki telli telleri at kuyruğundan yapılan , gövdesinin bir kısmı deri kaplı olan Asya Şaman ve şifacılarının en önemli çalgısıdır.

REBAB: Teknesi Hindistan cevizinden yapılan , at kılından bir yayla çalınan yaylı ve Rumi Müziğinin başlıca çalgılarından biridir. Hz. Mevlana ve oğlu Sultan Veled de icracıları arasındadır.

KLASİK KEMENÇE : Kemençe uzunlama ikiye bölünmüş armudun yarısı biçiminde olduğundan tarihte “Armudi Kemençe” adıyla anılmaktadır. Sazın bugünkü haline gelişi Osmanlı İmparatorluğunda Sultan Mecid dönemine rastlamaktadır.Bu yüzden üç telli çalgıya osmanlı kemençesi denilmektedir.

EVLİYÂ ÇELEBİ'NIN KAYIP ÇALGILARI KİTABI @ 2020- GÖKÇE GÜNEYGÜL 

İLGİLİ MAKALELER: 

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nin çalgılar ile ilgili bölümü ile geçmiş dönemde birden fazla araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bu araştırmalar kapsamının sınırları kaybolmuş yani günümüze gelememiş sazların çok az bir bölümünü içermekle birlikte, metin tahlili çalışmaları bu kapsam dışında ayrıntılı olarak yapılmıştır. Kayıp sazlar çalışması, Evliya Çelebi’nin günümüzde kaybolmuş olan kayıp sazları hakkında bilgi vermektedir. Lakin geçmiş çalışmalarda kayıp sazlar üzerinde çoğunlukla durulmamış olup, bu araştırma kayıp sazlar ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır.17. yüzyıldaki çalgıların tarihi sık araştırılmış bir konu olmayıp, bu anlamda boşluk doğmuştur.

Bu çalışma Çelebi’nin andığı yaklaşık 39 üflemeli çalgı, 13 vurmalı çalgısı,23 telli çalgı ile varlığı ifade edilmiştir.                

 Aerophone sınıflandırmasında yirmi üç çalgı Ud, Çartar, Tanbur, Tel Tanbura, Tanbura, Ravza, Şeştar, Şeşhane, Kopuz, Çöğür, Çeşde, Karadüzen, Şarkî, Bunkar/ Yonkar , Yelteme, Barbud, Sunder sazları içinde Prens Eugen (1663-1736) koleksiyonundaki eserler karşılaştırılmıştır.Birinci bölümde teltınlak sazlar olarak Çeng, Kemençe, Çöğür, Tanbura, Lavta, Kopuz, Anadolu Kopuzu incelenmiştir ve bu sazların günümüze gelip gelmediği sorgulanmıştır. Yorumlama albüm ve yakın döneme ait olan eserlerin içeriğinde sınırlandırılmış ve özetlenmiştir. Bu çalışma Evliya Çelebi’nin kayıp sazlarının izlerini arayan özgün bir örnek olmak üzere yapılandırılmıştır.

DEVAMI İÇİN LİNKLER: 

https://www.academia.edu/41473068/17._Y%C3%9CZYIL_TASV%C4%B0R_ALB%C3%9CM%C3%9CNDE_EVL%C4%B0Y%C3%82_%C3%87ELEB%C4%B0N%C4%B0N_SAZLARI

https://www.academia.edu/42040264/17.Y%C3%BCzy%C4%B1l_Tasvir_Alb%C3%BCm%C3%BCnde_Evliy%C3%A2_%C3%87elebinin_Telli_Sazlar%C4%B1

İsim  
E-posta  
Mesaj  

TÜRK MÜZİK EVİ ATÖLYESİ 

 

ADRES: ALAYKÖŞKÜ CADDESİ. KÜÇÜK SOKAK.

GÜRDERE HAN 1. KAT NO.4 

SULTANAHMET / İSTANBUL

 

(Ziyaret etmeden önce randevu alınız.) 

 

İRTİBAT GSM: 0542 824 22 12 

FERİDUN OBUL

 

                            E-POSTA:

        turkishmusichouse@yahoo.com

gallery/12
gallery/2
gallery/16
gallery/20
gallery/22
gallery/72
gallery/7
Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.
Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.